Het gemeentehuis van Oss moest gemoderniseerd en uitgebreid worden, omdat de huidige huisvesting op meerdere aspecten niet meer voldeed. In het programma van eisen uit 2004 zijn de maatregelen uit het convenant Duurzaam Bouwen opgenomen. Belangrijke uitgangspunten waren:

 

  • Zorg voor een heldere bouwmethode
  • Minimaal onderhoud
  • Optimale en juiste situering van de diverse ruimten
  • Duidelijke klimaat en bufferzones

 

Om de kans op overhitting in de zomerperiode te beperken is aandacht gevraagd voor het vermogen om warmte op te slaan in de constructies. En is gezocht naar duurzame en energie-efficiënte installaties, met een zo beperkt mogelijke energievraag.

 

Flexibel karakter

Door het handhaven van de bestaande gebouwen is, ten opzichte van volledige nieuwbouw, sloopafval voorkomen en bouwmateriaal uitgespaard. Naast behoud van de bestaande bebouwing is gezocht naar een zo compact mogelijke oplossing. De nieuwbouw is helemaal opgebouwd uit een gangbare moduulmaat waardoor het complex een uiterst flexibel karakter krijgt. Deze basisuitgangspunten - bestaande bouw behouden en compacte nieuwbouw - vormen de eerste belangrijke stappen naar een duurzaam gebouw.

 

Beperkingen slim opgelost

De bestaande bouw brengt beperkingen met zich mee. In het bestaande gemeentehuis was sprake van een beperkte gebouwhoogte. Dit maakte het integreren van het installatiesysteem in de verdiepingsconstructie lastig. Uiteindelijk is gekozen voor een klimaatplafond en een laag temperatuur syteem, aangesloten op een warmte- en koude opslagsysteem (WKO).

 

Zonnepanelen

In het gevelontwerp aan de zuidzijde domineren de PV-panelen, die door de eenvoud en verticale lijnen de gevel extra accentueren. De aangebrachte PV-panelen voor de ramen zorgen ook voor extra zonwering. Om maximaal te kunnen profiteren van de zonne-energie zijn op het dak van het nieuwe zuidblok en het bestaande noordblok PV-panelen aangebracht.

 

pdfDownload brochure Gemeentehuis Oss, natuurlijk duurzaam!

 

vernieuwbouw gemeentehuis oss

 

vernieuwbouw gemeentehuis oss overzichtje

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.