Deze pagina laat een aantal goede voorbeelden zien van reeds gerealiseerde duurzame projecten in de regio Noordoost-Brabant. Na iedere convenantperiode wordt 'de groene bouwsteen' uitgereikt, de prijs voor het meest duurzame bouwproject uit de afgelopen convenantperiode. Het project 'De Brabantwoning' heeft de groene bouwsteen over de periode 2009-2012 gewonnen. 

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl