Het convenant raakt aan verschillende vakdisciplines van de gemeentelijke organisatie: het frontoffice, het grondbedrijf, ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek, bouwzaken (vergunningverlening en handhaving) en milieu. Voor een goede implementatie van het convenant is het zaak dat in elke fase van een bouwplan duurzaam bouwen de nodige aandacht krijgt. Dat is niet veel werk maar wel een kwestie van goed organiseren. In het convenant zijn hiervoor een aantal gemeentelijke taken vastgelegd. 

 

Vastleggen ambitieniveaus

De gemeente neemt de in dit regionale convenant vastgestelde ambitieniveaus op:

 

1. in koopovereenkomsten bij overdracht en/of uitgifte van grond;
2. in samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en de initiatiefnemer van (woningbouw, utiliteitbouw en GWW) projecten;
3. in prestatie-afspraken tussen gemeente en woningcorporatie. 

 

Ter ondersteuning van de ambitie kan de gemeente een financiële prikkel bieden, zoals het verlagen van de grondquote bij duurzaam bouwen-maatregelen of een statiegeldregeling. 

 

Communicatie 

De gemeente brengt actief de mogelijkheid van het treffen van maatregelen/voorzieningen als omschreven in GPR gebouw ter kennis aan het publiek en informeert aanvragers van bouwvergunningen over de in het kader van het convenant verplichte maatregelen. De gemeente spreekt initiatiefnemers aan, indien de in dit kader afgesproken maatregelen tot het overeengekomen niveau niet of onvoldoende zijn getroffen.

 

Toegang tot GPR-gebouw

De gemeente verstrekt op verzoek van bouwende partijen een gratis toegangscode voor GPR-gebouw. Een instructie om een bouwende partij toegang te geven vindt u hier.

 

Toezien op naleving

De gemeenten vragen van alle aanvragers van een bouwvergunning voor een gebouw ter grootte van tenminste een woning, een uitdraai van GPR gebouw in te dienen voor het betreffende project. Met deze lijsten controleert de gemeente of de bouwaanvraag overeenkomt met de ambities van het convenant. De gemeenten ziet ook toe op een juiste uitvoering van de maatregelen op de bouwplaats.

 

Voorbeeldfunctie

De gemeenten hebben een voorbeeldfunctie en houden zich voor de eigen gebouwen en infrastructurele voorzieningen aan de ambities van het convenant. Voor stedenbouw zijn specifieke ambities vastgelegd in het convenant.

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.