Duurzaamheid 

Voor alle nieuwbouw woningen, kantoren en onderwijsgebouwen die worden gerealiseerd door deelnemende partijen geldt de volgende ambitie:

 

Een gemiddelde GPR-score over de vijf thema’s van tenminste 7

 

Om het juist gebruik van de toenemende installatietechniek in woningen te bevorderen geldt de volgende ambitie:

 

Alle nieuwe woningen worden voorzien van een duidelijke Nederlandstalige gebruikershandleiding

 

Gedurende de convenantperiode zetten de deelnemers aan dit convenant zich gezamenlijk in voor het verbeteren van bestaande handleidingen.

 

Levensloopbestendigheid

De gebouwde omgeving moet zodanig bruikbaar, veilig en gezond zijn vormgegeven en ingericht, dat iedereen er onafhankelijk en gelijkwaardig kan functioneren. Voor publieke gebouwen is het uitgangspunt: structurele bezoekbaarheid, optimale toegankelijkheid, eventueel naar behoefte aanpasbaar. Voor niet-publieke gebouwen is het uitgangspunt optimale toegankelijkheid of de mogelijkheid het gebouw op termijn optimaal toegankelijk te maken.

 

Publieke gebouwen scoren tenminste een 8 op de GPR sub-module toegankelijkheid en overige gebouwen tenminste een 7

 

Voor woningen met het predicaat 'levensloopbestendig' geldt een score van minimaal 8 op de GPR sub-module toegankelijkheid.

 

Zorgdragen voor een goede levensloopbestendigheid en toegankelijkheid verbetert niet alleen de kwaliteit van gebouwen en de openbare ruimte, het voorkomt ook kostbare aanpassingen achteraf en inzet van middelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Woonlasten

Investeringen in de energieprestatie van een gebouw vertalen zich door in hogere hypotheeklasten of huur maar verdienen zich weer terug via een lagere energierekening. In het streven naar vermindering van de woonlasten moet de optelsom van maandelijkse huur- of hypotheeklasten en de energielasten zo laag mogelijk blijven. Daarom geldt de volgende ambitie:

 

Het vinden van een optimale balans tussen de investering in de energieprestatie van een gebouw (al dan niet doorvertaalt naar hogere huur- of hypotheeklasten) en de maandelijkse energielasten is een vast onderdeel van de ontwikkeling van gebouwen.

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.