Energie-ambitie in projecten 

Voor projectmatig onderhoud aan woningen (zie bijlage voor definitie) en renovatie van utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, ziekenhuizen, horecagebouwen, onderwijsgebouwen, sportgebouwen en winkels) geldt de volgende energieambitie: 

 

Na de ingreep heeft het gebouw tenminste energielabel B of heeft het tenminste twee labelstappen gemaakt

 

Voor de uitvoering van projectmatig onderhoud gelden de volgende aanbevelingen:

 

  • In het streven voor de lange termijn naar energieneutrale woningen wordt het onderhoud zodanig uitgevoerd dat het toekomstige verdere verbeteringen van de energieprestatie niet in de weg staat. Dus liever de beschikbare middelen inzetten voor een gedegen aanpak op onderdelen (met optimale isolatiewaarden) dan het beschikbare budget te verdunnen over een totaalaanpak (met haalbare isolatiewaarden).
  • Een maatwerkadvies (EPA-W of EPA-U) is altijd aan te bevelen omdat deze een goede indruk geeft van relevante en haalbare maatregelen.
  • GPR-bestaande bouw is een geschikt instrument om een duurzame afweging te maken tussen sloop/nieuwbouw en renovatie.

 

Energie-ambitie woningcorporaties 

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van woningen en gebouwen zoals kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Op het label staat de energieindex van het gebouw. De gemiddelde energieindex van de woningvoorraad zegt iets over de gemiddelde energieprestatie van de woningvoorraad van corporaties. Op voorraadniveau gelden de volgende ambities:

 

De gemiddelde energie-index van de woningvoorraad van woningcorporaties daalt gedurende de convenantperiode met tenminste 6%

 

Op 31 december 2016 heeft tenminste 70% van de corporatiewoningen een energielabel C of beter

 

Toegankelijkheid

Bij projectmatig onderhoud aan woningen en bij renovatie van utiliteitsgebouwen gelden de ambities voor toegankelijkheid zoals genoemd onder ‘2.2 nieuwbouw’ als aanbeveling.

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.