Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen of in herstructureringsprojecten wordt duurzaam bouwen in een zo vroeg mogelijk stadium in de belangenafweging betrokken. Bij renovatieprojecten worden ambities uit dit convenant onderdeel van het beheersplan, bij nieuwbouw is duurzaam bouwen onderdeel van het programma van eisen. Voor het bepalen van duurzaamheidambities zijn verschillende instrumenten beschikbaar, zoals Handboek duurzame stedenbouw (gemeente Oss), GPR-stedenbouw of BREEAM-NL gebiedsontwikkeling. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen geldt de volgende ambitie:

 

Gemeenten passen een zelfgekozen methode toe om de inbreng van duurzaamheid in ruimtelijke plannen te optimaliseren

 

Zongericht verkavelen is het zodanig inrichten van een gebied dat zoveel mogelijk zonlicht op minimaal één van de gevels valt, waardoor passieve zonne-energie optimaal benut wordt. Daarnaast verbetert zongerichte verkaveling ook de mogelijkheid om nu en in de toekomst actief gebruik te maken van zonne-energie (zonnepanelen en zonneboilers). Een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest is zongericht. Bij het ontwikkelingen van ruimtelijke plannen geldt de volgende ambitie:

 

Bij uitbreidingsplannen is sprake van tenminste 70% zongerichte verkaveling

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.