De convenantpartijen spreken af gedurende de convenantperiode samen te werken aan: 

 

Kennisuitwisseling tussen bedrijven, architecten, gemeenten en woningcorporaties 

Jaarlijks worden tenminste twee bijeenkomsten/excursies georganiseerd voor het uitwisselen van kennis en ervaring over een specifiek thema. Convenantpartijen dragen zelf thema’s aan en hebben een actieve rol in het organiseren van de bijeenkomsten. Zie bijlage 2 voor mogelijke thema’s.

 

Samenwerking tussen de verschillende schakels in de bouwkolom

Binnen projecten samenwerkende opdrachtgevers, projectontwikkelaars, architecten, aannemers en installateurs (bouwkolom) zoeken naar nieuwe manieren om innovaties en steeds complexer wordende technieken op een goede manier in bouwprocessen en uiteindelijk gebouwen of projecten te integreren.

 

Samenwerking in de communicatie richting eindgebruikers (kopers en huurders) 

Convenantpartijen werken in de eerste helft van 2013 een gezamenlijke communicatiestrategie uit die binnen de convenantperiode wordt uitgevoerd. De strategie is gericht op (1) marktstimulering om kopers en huurders bewust te maken van de voordelen (en noodzaak) van duurzame gebouwen en bouwwerken en (2) informeren van gebruikers van gebouwen over het juiste gebruik van nieuwe duurzame technieken. Partijen monitoren de resultaten van de communicatie.

 
Het RMB (vanaf 1 april 2013 Omgevingsdienst Brabant Noord) faciliteert de samenwerking, alle convenantpartijen (corporaties, bedrijven, architecten en gemeenten) leveren een actieve eigen bijdrage.

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.